Svensk Digital Utbildning

Läs digitala kurser i din egen takt när du vill.

 • Svensk Digital Utbildning

  Även om eKurserna tillverkas i Sverige så är de på både svenska och engelska. Vi fokuserar främst på CAD-kurser inom de vanligaste CAD-programmen. Vi har för närvarande kurser i Fusion 360 och FreeCAD.

 • Säkerhet

  Studera i din egen takt och riskera inte att förlora några pengar. Alla mina kurser är gratis. I framtiden finns det kurser som kostar pengar, men då har du möjlighet att få tillbaka pengarna om du inte är nöjd.

 • CAD Kurser för Uppfinnare

  Läs en kurs i produktutveckling. Bli en modern uppfinnare och ta Sverige framåt. Att lära sig digitala verktyg kan underlätta utvecklingsfasen och spara mycket tid och pengar.

CAD, CAE & Produktutveckling

 • CAD Utbildning

  En CAD-utbildning kan inkludera kurser i olika programvaror, såsom AutoCAD, SolidWorks eller CATIA, och lära ut grundläggande tekniker för att skapa 2D- och 3D-ritningar och modeller. Utbildningen kan även täcka ämnen som materiallära, mekanik, ergonomi och projektledning för att ge en bredare förståelse för designprocessen.

 • CAE

  CAE, som står för Computer-Aided Engineering, är en teknik som används inom ingenjörsvetenskapen för att simulera, analysera och optimera olika typer av tekniska system och produkter. CAE inkluderar olika datorprogram som används för att simulera fysiska fenomen och förutsäga hur produkter kommer att bete sig under olika förhållanden, såsom tryck, temperatur och rörelse. CAE är en viktig del av produktutvecklingsprocessen och används ofta för att optimera produktionskostnader, minska utvecklingstiderna och förbättra kvaliteten på produkter. Tekniken används inom en rad olika branscher, inklusive fordonsindustrin, flygindustrin, energisektorn och medicintekniska branschen.

 • Produktutveckling

  Produktutveckling är processen att ta en idé från koncept till färdig produkt som kan säljas på marknaden. Det är en kreativ process som kräver både tekniska och affärsmässiga färdigheter för att ta fram produkter som uppfyller kundernas behov och önskemål samtidigt som man överträffar konkurrenternas produkter. Produktutveckling kan delas in i flera olika steg, inklusive forskning, planering, design, prototypning, testning, produktion och marknadsföring. Under forskningsstadiet undersöks kundbehov, konkurrenters produkter och tekniskt möjliga lösningar för att utveckla en produkt som är unik och efterfrågad.